Menu Zavřeno
Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách v letech 2003 – 2007

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Černá, E. — Kuljavceva Hlavová, J. (eds.)
978-80-86531-05-2

2008
Most
444
česky, res. angl. a něm.

cena 500,- Kč