Menu Zavřeno
Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách za rok 2008

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Kuljavceva Hlavová, J. — Sýkora, M. (edd.)
978-80-86531-06-9

2009
Most
244
česky, res. angl. a něm.

cena 350,- Kč