Menu Zavřeno
Die bronzezeitlichen Gußformen in Nordwestböhmen

Monografie představuje první ucelené zpracování licích forem pro bronzové předměty z Čech. Naprostá většina z celkem 131 předmětů je datována do období mladší a pozdní doby bronzové. Práce sestává z analytické části, shrnutí, podrobného katalogu nálezů a celkem
38 tabulek.

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Blažek, J. — Ernée, M. — Smejtek, L.
80-901828-2-8

1998
Most
268
německy

cena 400,- Kč

Die bronzezeitlichen Gußformen in Nordwestböhmen

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Blažek, J. – Ernér, M. – Smejtek, L.
80-901828-2-8
ÚAPPSZČ
1998
Most
268
německy

Cena: 400,- Kč