Menu Zavřeno

Die Hortfunde von Saběnice in Nordwest-Böhmen

Souhrnná publikace všech dochovaných bronzových seker
z hromadných nálezů ze Saběnic. Z minimálně 91 nalezených exemplářů je zde zdokumentováno 80. Hlavní součástí práce
je analýza nálezu od Svenda Hansena, který předměty detailně prozkoumal jak z typologického hlediska, tak i z ohledu
na aspekty ukládání. Kompletní katalog, kresebná dokumentace
a fotografie.

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Blažek, J. — Hansen, S.
80-901828-1-X

1997
Most
128
německy