Menu Zavřeno
Příspěvky k době halštatské v severozápadních Čechách

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Koutecký, D.
80-86531-01-5

2003
Most
166
česky, res. něm.

cena 200,- Kč