Menu Zavřeno
Sborník Drahomíru Kouteckému

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Čech, P. — Smrž, Z. (eds.)
80-86531-00-7

2002
Most
324
česky, res. angl. a něm.

cena 300,- Kč