Menu Zavřeno

Jsme veřejnou výzkumnou institucí zřizovanou Ústeckým krajem, která více než sedmdesát let zajišťuje výkon archeologické památkové péče v severozápadních Čechách.

Naším hlavním úkolem je záchrana a ochrana archeologického kulturního dědictví. Realizace tohoto státního zájmu se řídí platnou legislativou, zejména Zákonem o státní památkové péči  (č. 20/1987 Sb.) a Úmluvou o ochraně archeologického dědictví Evropy vydanou Radou Evropy (č. 99/2000 Sb.m.s.). Podrobnosti terénní činnosti jsou definovány smlouvou mezi Ústavem a Akademií věd ČR.