Menu Zavřeno

Pro stavebníky

V případě dotazů kontaktujte:

Archeologický dozor pro Ústecký kraj:
+420 770 191 025
archeologickydozor@uappmost.cz
Vyjádření pro potřeby stavebních úřadů:
+420 607 839 162
eisenhammer@uappmost.cz

Oznámení o stavebním či jiném záměru
prováděném na území s archeologickými nálezy, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete oznámit pomocí webového formuláře na Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.