Menu Zavřeno

Pro stavebníky

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se stavební činnosti či jiných zásahů kontaktujte:

Archeologický dozor pro Ústecký kraj:

Ing. Šárka Martinková

tel

+420 770 191 025

email

archeologickydozor@uappmost.cz

Vyjádření pro potřeby stavebních úřadů:

Patrik Eisenhammer

tel

+420 607 839 162

email

eisenhammer@uappmost.cz

Oznámení o stavebním či jiném záměru
prováděném na území s archeologickými nálezy, podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete oznámit pomocí webového formuláře na Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.