Menu Zavřeno
Pro stavebníky

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se stavební činnosti či jiných zásahů kontaktujte:

ARCHEOLOGICKÝ DOZOR PRO ÚSTECKÝ KRAJ
Ing. Šárka Martinková
+420 770 191 025
archeologickydozor@uappmost.cz

Oznámení o stavebním či jiném záměru
prováděném na území s archeologickými nálezy, podle
§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči můžete oznámit pomocí webového formuláře na Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.