Menu Zavřeno
Přehled činností
 • Odborný servis pro státní správu a stavebníky (vydávání odborných stanovisek).
 • Vydávání vyjádření k územně plánovací dokumentaci pro potřeby orgánů veřejné správy.
 • Realizace záchranných archeologických výzkumů v lokalitách ohrožených stavební či jinou činností.
 • Provádění odborného dozoru staveb, záchrana narušených archeologických objektů a situací.
 • Zpracování a ošetření materiálních nálezů a terénní dokumentace z archeologických nalezišť.
 • Koordinace výkonu archeologické památkové péče v Ústeckém kraji.
 • Správa a digitalizace archivu nálezových zpráv a dalších primárních pramenů.
 • Pořádání konferencí, přednášek a výstavních projektů a spolupráce na výstavách s dalšími kulturními institucemi.
 • Dálkový průzkum země metodou letecké archeologie a leteckého laserového skenování.
 • Publikační činnost zahrnující vydávání odborných a popularizačních publikací.
 • Popularizace archeologie a archeologických památek.