Menu Zavřeno
Přehled činností
  • Odborný servis pro státní správu a stavebníky (vydávání odborných stanovisek).
  • Vydávání vyjádření k územně plánovací dokumentaci pro potřeby orgánů veřejné správy.
  • Realizace záchranných archeologických výzkumů v lokalitách ohrožených stavební či jinou činností.
  • Provádění odborného dozoru staveb, záchrana narušených archeologických objektů a situací.
  • Zpracování a ošetření materiálních nálezů a terénní dokumentace z archeologických nalezišť.
  • Koordinace výkonu archeologické památkové péče v Ústeckém kraji.
  • Správa a digitalizace archivu nálezových zpráv a dalších primárních pramenů.
  • Pořádání konferencí, přednášek a výstavních projektů a spolupráce na výstavách s dalšími kulturními institucemi.
  • Publikační činnost zahrnující vydávání odborných a popularizačních publikací.
  • Popularizace archeologie a archeologických památek.