Menu Zavřeno

Přehled činností

  • Koordinace výkonu archeologické památkové péče v Ústeckém kraji. Odborný servis pro státní správu a stavebníky.
  • Vydávání vyjádření k územně plánovací dokumentaci pro potřeby orgánů veřejné správy.
  • Provádění odborného dozoru staveb. Realizace záchranných archeologických výzkumů.
  • Zpracování terénní dokumentace a ošetření materiálních nálezů.
  • Správa a digitalizace archivu nálezových zpráv a dalších primárních pramenů.
  • Pořádání konferencí, přednášek a výstav ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi. 
  • Popularizace archeologie. Publikační činnost zahrnující vydávání odborných a popularizačních publikací.