Menu Zavřeno

Financování: Projekt je financován z fondu pro regionální rozvoj EU v programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027.

Schválené trvání projektu: 1. 7. 2023 – 31. 6. 2026

Vedoucí partner:
Zemský úřad pro archeologii Sasko

Projektový partneři:
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Univerzita Ludwiga Maximiliana v Mnichově
Technická univerzita v Drážďanech
Masarykova univerzita v Brně
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Museum Zinngrube Ehrenfriedersdorf 

Kontakty:
Klára Kovaříková, ArchaeoTin, vztahy s veřejností
Archaeomontan@uappmost.cz

Dr. Christiane Hemker, vedoucí projektu, Landesamt für Archäologie Sachsen christiane.hemker@lfa.sachsen.de

Dr. Christoph Heiermann, Landesamt für Archäologie Sachsen
info@lfa.sachsen.de

Přeshraniční Česko-Saský projekt je zaměřen na archeologický a přírodovědný výzkum rýžovišť cínu v Krušných horách.

Cíl projektu: Po objevu dvou rýžovišť z doby bronzové v Sasku je cílem projektu nalézt a datovat před-novověká místa dobývání cínových rud i na dalších místech. Pomocí přírodovědných metod bude zkoumáno ovlivnění přírody touto lidskou činností, i způsob dalšího zpracování rud a výzkum obchodně-distribučních řetězců. Potvrzení velkého významu Krušných hor v těžbě cínu zejména v prehistorii, kdy byl cín vzácnou limitující surovinou při výrobě bronzu, by pozdvihlo význam starého Krušnohorského hornictví na celoevropskou úroveň.

Výstupy projektu budou konference a konferenční sborník, a také putovní výstava k výsledkům projektu a těžbě cínu v Krušnohoří, jejíž realizaci zajistí Regionální muzeum v Teplicích a Museum Zinngrube Ehrenfriedersdorf.

Zahajovací setkání projektu ArchaeoTin

v Drážďanech 1. 9. 2023