Menu Zavřeno

Krajinou archeologie, krajinou skla

Krajinou archeologie, krajinou skla

Studie věnované PhDr. Evě Černé

Editorky: Kateřina Tomková a Natalie Venclová

Představujeme novou společnou publikaci Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v.v.i. a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha, v.v.i. Za jejím vznikem stojí ideový základ a pečlivá editorská práce kolegyň Kateřiny Tomkové a Natalie Venclové. Publikace je především dílem pestrého mezinárodního autorského kolektivu složeného z řady odborníků, kteří jubilující kolegyni Evě Černé, poblahopřáli formou publikací příspěvků k archeologii a studiu prehistorického a historického skla a skláren.