Menu Zavřeno

Pracovistě GIS a geodézie

Pracoviště disponuje rozsáhlým mapovým fondem, od základních map ČR (1:10 000, 1:25 000, 1:50 000), přes SMO (1:5 000), vojenských mapování až k výběrovým mapám katastrálním, indikačním skicám a podrobným plánům jednotlivých archeologických lokalit.

Specifikem kartografické práce předchozích geodetů (manželů Březákových) byla tvorba rekonstrukčních geomorfologických a hydrologických map oblastí zasažených povrchovou těžbou hnědého uhlí v severozápadních Čechách. Digitální archív obsahuje rastrové mapy tzv. mikroregionů, které vznikaly v průběhu 80. let 20. století v souvislosti se studiem sídelně geografických otázek řešených během záchranných archeologických výzkumů např. v povodích Lužického potoka na Kadaňsku, údolí říčky Hutné na Chomutovsku, oblasti bývalého Komořanského jezera a přilehlého okolí na Mostecku, Lomského potoka na Bílinsku atd.

Jakožto regionální správci dat spolupracujeme s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, na jehož pracoviště průběžně poskytujeme informace a prostorová data, která jsou implementována do Archelogické mapy České republiky (AMČR).