Menu Zavřeno

Společná terénní prospekce v západním Krušnohoří 11. 10. 2023

Tipy na zajímavá rýžoviště v okolí Božího Daru a Abertam nám poskytnul geolog Michal Urban spolupracující v projektu. Během prospekce jsme vyzkoušeli mobilní navigaci s nahranými podkladovými LIDARovými mapami.

Rýžoviště na Kravím potoce byla pozoruhodná velmi různorodým utvářením jednotlivých částí. Rýžoviště na Vlčí hoře nás překvapilo svou rozlohou. Ukázalo se, že na obou místech jsou dochovány organické sedimenty, které by mohly poskytnout uhlíky k dataci.

Mimochodem byly objeveny vstupy do staré štoly, vodní kanály a podivné přípovrchové komory.