Menu Zavřeno

Neformální workshop v Saském Krušnohoří 24.–25. 10. 2023

Neformální akce v projektu ArchaeoTin spočívala ve společné diskusi na LIDARovými snímky rýžovišť a druhého dne v terénních pracích v okolí Eibenstocku. Sasští kolegové nás obohatili typologií rýžovišť A až H, my je poetickými názvy typů jako „buchty na plechu“, „měsíční krajina“, či „cepínovité příkopy“.  Fantastická rýžoviště a pinkové tahy v prostoru Auersbergu. Společně jsme objevili nádržky napájející rýžoviště a patrně stanoviště stoupy. Kapitolou samou pro sebe byly taje německé gastronomie. Projekt je podpořen z fondů EU v programu Interreg Česko-Sasko.