Menu Zavřeno

Po zimě opět v terénu

Rekordně teplé počasí nám umožnilo od konce února působit opět v horách. Antrakologická analýza dosud odebraných vzorků půdy bohužel ukázala, že z ní získané uhlíky jsou nepočetné, příliš malé na radiokarbonovou analýzu. Jinými slovy: všechno bylo špatně. Museli jsme se proto na dříve zkoumané lokality vrátit a odběry zopakovat v o něco větším rozsahu.

Znovu jsme vzorkovali ve Fojtovicích a na Vlčí Hoře. Vzhledem k poloze rýžoviště se jedná spíše o polohu Zaječí kopec.  Původní německý název je Rammelsberg, těžko říci, zda jde o náhodu, ale stejně se jmenuje proslulá hornická lokalita v Harzu a též doly u Freibergu. Se znalcem krupeckého hornictví panem Bedřichem Dubnem jsme se pokusili v lese nalézt pozůstatky jím objevených staveb (neúspěšně) a ověřili si polohu 4 štol u dolů pod středověkým opevněním Loupežný.

Zkoumáno bylo také několik nových míst, jako říční profil pod Starými doly na Zlatém kopci, niva Fojtovického potoka, dvě rýžoviště na Pískovci. Velmi zajímavé jsou rýhy brázdící celý revír Steinknochen nad Krupkou. Vzhledem k tomu, že jsou překryty odvaly šachet, budou pocházet z nejstarší fáze zdejšího dobývání cínu.

Ze všech lokalit byly získány vzorky na plavení uhlíků a geologické vzorky. Zatím nelze ani přibližně říci, jak budou staré. Doufáme minimálně ve vrcholný až pozdní středověk (14.–15. století); velkou radost budeme mít z jakéhokoliv staršího data.