Menu Zavřeno

Účast na 24. konferenci environmentální archeologie v Hradci Králové

Ve dnech 7. 2. až 9. 2. 2024 se náš tým zúčastnil konference environmentální archeologie s příspěvkem „Nouze o dřevo v krušnohorských hornických revírech v raném novověku z pohledu environmentálně archeologického výzkumu a očima současníků“.

V příspěvku jsme porovnávali výsledky environmentálně archeologických výzkumů říčních usazenin (aluvií) a písemné zprávy z raného novověku o vývoji a produktivitě lesa v horních revírech Přísečnice, Boží Dar a Horní Blatná.

Naším závěrem bylo zjištění, že starší středověká fáze dolování se podle aluviálního záznamu neprojevila velkým odlesněním ani změnou složení lesa. K výrazné změně došlo až v novověku, kdy se kromě rozvoje dolování na lesech podepsalo i rozšiřování osídlení. Krize nastala až v půlce 18. století; do té doby, i přes varovné zprávy úředníků, byl dostatek dřeva i na vývoz do Saska. Nouze o dřevo dlouho nebyla všeobecná. V případě nastupující, či hrozící nouze vrchnost rozhodovala, jaký sektor využití lesa a hor podpoří a jaký utlumí.

Na konferenci jsme, jak to bývá, navázali řadu odborných kontaktů. Se zájmem jsme se zúčastnili exkurse do pevnostního systému Josefova a do Archeoparku pravěku Všestary, kam na vyváženou expozici doporučujeme návštěvu jak rodinám s dětmi, tak všem zájemcům o archeologii.