Menu Zavřeno

První terénní prospekce 26. 9. 2023

Poprvé letos proběhl terénní průzkum v projektu a to v prostoru horního revíru Krupka. Vše začalo návštěvou u geologa Zdeňka Dvořáka, který nám poskytnul informace o zajímavých starších nálezech v regionu, dal typy pro výzkum a zkontaktoval nás s dalšími regionálními badateli.

Ve zbytku dne bylo navštíveno údajné rýžoviště pod štolou Dolní Antonín, do níž jsme také nahlédli, a dále na LIDARU objevené rýžoviště u Fojtov