Menu Zavřeno

Shrnutí pracovního setkání na Božím Daru

Ve dnech 19. a 20. března se naše pracoviště stalo hostitelem již druhého prezenčního setkání projektových partnerů. Rádi bychom touto cestou poděkovali zastupitelstvu města Boží Dar, za laskavé poskytnutí reprezentativní zasedací místnosti na radnici, kde se pracovní setkání početné pracovní skupiny konalo. Velký dík patří paní Dáňové, která nám při přípravě sálu pomáhala.

Program dvoudenní události byl nabitý. Po přivítání účastníků ze strany lead partnera představily všechny týmy své aktivity, které uskutečnily od posledního (virtuálního) setkání, jež proběhlo začátkem prosince loňského roku. Dobrou zprávou je, že se vědečtí pracovníci mohli díky příznivému počasí vydat do terénu ve srovnání s jinými roky poměrně brzo, a tak i následná diskuze byla bohatá a přínosná. V návaznosti na ni vystoupily dvě představitelky zapojených muzeí a popsaly své představy o jednom z projektových výstupů – putovní výstavě.

S potěšením jsme mezi námi přivítali i zástupce českých a německých asociačních partnerů – Archeologický ústav AV ČR, Praha; Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; Montanregion Krušnohoří/ Erzgebirge; Národní památkový ústav, ÚOP v Lokti; Destinační agentura Krušnohoří; Tourismusverein Erzgebirge. Společně byly diskutovány možnosti jejich zapojení do projektu a následné šíření výsledků projektu mezi co nejširší cílovou skupinu.

Celé setkání bylo korunováno exkurzí na rýžoviště na Zaječím vrchu u Potůčků, kde probíhala čilá diskuze nad možnými výzkumnými metodami a strategiemi.

Další prezenční schůzka se bude konat 23.-24. 9. a jejím organizátorem bude tým Ludwig-Maximilians-Universität München.