Menu Zavřeno

Spolupráce s projektovými partnery

S blížícím se projektovým setkáním na Božím Daru probíhá intenzivní výměna informací mezi partnery a to v on-line prostředí a formou vzájemných návštěv institucí. Proběhly dvě on-line schůzky k řešení tématu těžby a distribuce krušnohorských kovů v době bronzové. 5. 3. 2024 jsme s  historikem projektu za naši instituci – Vilémem Zábranským, navštívili archeologické pracoviště Regionálního muzea v Teplicích v Sobědruhách. Probírali jsme dostupnou literaturu k jednotlivým tématům výstavy a rozvedli jsme tematický okruh: Hornictví utváří krajinu.