Menu Zavřeno

Zahajovací setkání projektu ArchaeoTin v Drážďanech 1. 9. 2023

V Drážďanech v prostorách vedoucího partnera projektu: Zemského úřadu pro archeologii Sasko proběhlo zahajovací setkání. Sešli se na něm zástupci projektových partnerů, kromě vedoucího partnera a naší instituce též kolegové z Masarykovy univerzity Brno, Univerzity Ludwiga-Maxmiliána v Mnichově, z Technické univerzity v Drážďanech a z muzea Zinngrube Ehrenfriedersdorf a z Regionálního muzea v Teplicích.

Cílem setkání bylo určit vědecké cíle a úkoly jednotlivých partnerů. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina výzkumná a pracovní skupina k plánované závěrečné výstavě. Druhého dne nám kolegové ze Zemského úřadu pro archeologii umožnili shlédnout sondy na pravěkém rýžovišti v Schellerhau, jehož objevem úvahy o projektu ArchaeoTin vlastně začaly.

Společné foto zástupců institucí podílejících se na projektu ArchaeoTin (©LfA Sachsen) na zahajovacím setkání 1. 9. 2023.
Pravěké rýžoviště v Schellerhau během výzkumu Zemského úřadu pro archeologii Sasko (©LfA Sachsen).
Lépe dochovaná část rýžoviště u Fojtovic na Krupecku.
Průzkum komory na Vlčí hoře.
V průzkumu pomáhají moderní GISové aplikace.
GIS specialista Ondřej Malina ztracený v terénu rýžovišť a dobývek na Kravím potoce.
Nově objevené vodní nádržky na Auersbergu u Eibenstocku během společného průzkumu s LfA.
Detektorový průzkum u cínových dolů na Junge Hengst.
Porada se saskými kolegy v prostoru rýžoviště u Eibenstocku.
Heide Hönig na obvalu hluboké pinky na Auersbergu během společné prospekce s LfA.