Menu Zavřeno

Zahajovací setkání projektu ArchaeoTin v Drážďanech 1. 9. 2023

V Drážďanech v prostorách vedoucího partnera projektu: Zemského úřadu pro archeologii Sasko proběhlo zahajovací setkání. Sešli se na něm zástupci projektových partnerů, kromě vedoucího partnera a naší instituce též kolegové z Masarykovy univerzity Brno, Univerzity Ludwiga-Maxmiliána v Mnichově, z Technické univerzity v Drážďanech a z muzea Zinngrube Ehrenfriedersdorf a z Regionálního muzea v Teplicích.

Cílem setkání bylo určit vědecké cíle a úkoly jednotlivých partnerů. Za tímto účelem vznikla pracovní skupina výzkumná a pracovní skupina k plánované závěrečné výstavě. Druhého dne nám kolegové ze Zemského úřadu pro archeologii umožnili shlédnout sondy na pravěkém rýžovišti v Schellerhau, jehož objevem úvahy o projektu ArchaeoTin vlastně začaly.