Menu Zavřeno

Změna na postu zaměstnance pro práci s veřejností

Od 1. března 2024 končí na vlastní žádost pracovnice projektu pro práci s veřejností Mgr. Klára Kovaříková. Tímto jí velice děkujeme za nasazení v nelehkých začátcích projektu. Na její místo nastupuje Mgr. Jana Burdová. I ona vystudovala na UJEP učitelství německého jazyka, jehož aktivní znalost je podmínkou dobré přeshraniční spolupráce se všemi 7 partnery projektu. Má již zkušenosti s projekty programu Ziel 3. Mail pro veřejnost zůstává stejný: archeaomontan@uappmost.cz

Mgr. Jana Burdová.