Menu Zavřeno
Kultura se šňůrovou keramikou v kontextu kulturní krajiny mikroregionu horní Hutné

Körpergräber der Kultur mit Schnurkeramik im Kontext der Kulturlandschaft der Mikroregion Oberes Hutná

Autoři:
ISBN:
Vydavatel:
Rok vydání:
Místo vydání:
Počet stran:
Jazyk publikace:

Sušická, V. a kol.
978-80-86531-29-8
ÚAPPSZČ
2023
Most
151
česky

Cena: 374,- Kč