Menu Zavřeno

Povinně zveřejňované informace

Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název povinného subjektu
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, veřejná výzkumná instituce

2. Důvod a způsob založení
Zřizovatel: Ústecký kraj
Zřizovací listina ÚAPPSZČ, v. v. i.
Ústav je zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, který je veden u MŠMT

3. Organizační struktura
Organizační struktura ústavu

4. Kontaktní spojení
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Jana Žižky 835/9, 434 01, Most
pevná linka: +420 476 704 465
mobilní telefon: +420 777 722 603
e-mail: office@uappmost.cz
internetové stránky: www.uappmost.cz
Datová schránka ÚAPPSZČ, v. v. i.
ID schránky: b2cjuai
Komerční banka číslo účtu: 38532491/0100
IČO: 47325011
DIČ: CZ47325011

5. Dokumenty
Rozpočty a smlouvy
Ostatní

6. Žádost o informace
Žádost o informace lze podat poštou, elektronickou poštou nebo telefonicky na adresu a čísla uvedená
v položkách č. 4.

O žádosti o informace rozhoduje ředitel.

7. Příjem žádostí a dalších podání
Žádost, stížnost, návrh, podnět nebo jiné dožádání lze podat způsoby uvedenými v položce č. 6.

8. Formuláře
Formulář žádosti o informace naleznete zde: PDF, DOC

9. Úhrady za poskytování informací
Hrazení nákladů na zpracování a poskytnutí informace se řídí ustanovením § 17 zákona č. 106/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů.